Ảnh Đi Bắc Sơn thăm các em nhỏ

http://www.vn801.com/?p=1009
Ngày 31/01/2011
KPICASA_GALLERY(XaBacSonThanhPhoMongCaiQuangNinh)

http://picasaweb.google.com/thanvu/XaBacSonThanhPhoMongCaiQuangNinh

One thought on “Ảnh Đi Bắc Sơn thăm các em nhỏ

  1. Pingback: Móng Cái quê hương tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *