Tâm hen sắp lấy chồng rồi…

Vào ngày 20-02-2011 bạn Tâm hen lấy chồng tại khu 4 bình ngọc, Kính mời cô bác và toàn thể bằng hữu gần xa được biết…
Liên hệ tâm hen: 001668228381

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *