Mới lập thêm cái blog bằng tiếng trung

http://eng.vn801.com/ (Định lập china.vn801.com nhưng host nó không cho đăng ký nữa, đành dùng tạm cái này, tháng sau chuyển :D)

这是武成伦的博客,欢迎你们来玩!:D

Host miễn phí đặt ở Mỹ, tất nhiên trung quốc vào host ở mỹ sẽ nhanh hơn host ở Việt nam rất nhiều rồi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *