Bài 1 Luyện phát âm pinyin (Hán ngữ căn bản)

Sau một thời gian học hành nghiên cứu, mình xin sẽ những kiến thức ít ỏi của mình về tiếng trung, Hy vọng nó sẽ giúp ích cho cách bạn

Đây là các bài luyện phát âm dành cho những người mới học, các bạn hãy giành nhiều thời gian để luyện tập những bài học này, Khả năng đọc của bạn sẽ được cải thiện rất nhiều.
Cám ơn cô giáo AimarYang về những bài học hết sức hữu ích này :X

a o e i u Ü


Phần 02

g k h j q x

Z C S

zh ch sh r

y w

Luyện tập lại mấy phần đã học

One thought on “Bài 1 Luyện phát âm pinyin (Hán ngữ căn bản)

  1. Pingback: Bài 2 cài đặt font tiếng trung, Các phần mềm cần thiết | Vũ Thành Luân's Blog

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *