Monthly Archives: Tháng Mười 2014

Những bộ phim hay về kinh doanh

Đây là list danh sách phim sẽ xem sắp tới: 1. Phố Wall: Tiền không bao giờ ngủ (đã xem) 2. The insider 3. A man of hits dream 4. Citizen kane 5. It’s a wonderful life 6. Office space 7. Smartest guy in the room 8. Godfather 9. Barbarians at the Gate 10. Norma […]

[Audio Book] Cuốn sách kinh doanh hay về tỷ phú Lý Gia Thành

Ông Lý Gia Thành là người Triều Châu quốc tịch Hongkong, Sinh ra trong một gia đình khó khăn, tự lực đi lên từ hai bàn tay trắng. Với lòng kiên trì cộng với sự nhiệt thành làm việc chăm chỉ ông đã dần dần vươn lên trên cong đường thành công.  Theo chỉ số tỷ […]