40 ngày để có tình cảm vững bền – (Ngày 13) Tình yêu là sự đấu tranh công bằng

Thử thách hôm nay

Bàn với người bạn đời của bạn về việc thiết lập các quy tắc lành mạnh trong hôn nhân gia đình. Nếu người đó chưa chuẩn bị tinh thần, hãy tự viết ra các quy tắc dành riêng cá nhân bạn để “đòi công bằng”. Hãy tháo gỡ những điều làm cho người ấy khó chịu khi xảy ra những bất đồng. Một gia đình tự chia rẽ, gia đình đó sẽ không đứng vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *