40 ngày để có tình cảm vững bền – (Ngày 34) Tình yêu biết cách khích lệ sự tin kính

Thử thách của ngày hôm nay

Tìm kiếm những điều đặc biệt, ví dụ gần đây khi người bạn đời của bạn có biểu hiện rất đáng chú ý với tính cách của một cơ đốc nhân . Hãy khen ngợi họ về tại một số thời điểm trong ngày.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *