Monthly Archives: Tháng Tư 2015

Từ điển vùng miền Bắc-Nam Việt Nam

STT Bắc Nam English Ghi chú  Cập nhật ngày 05/04/2016 1 Ảnh Hình Photos 2 Áo phông áo thun T-shirt 3 Ăn Xơi to Eat 4 Bà Nội Grandmother 5 Bà Ngoại Ngoại Grandmother 6 Bàn là Bàn ủi Iron 7 Bánh caramen Bánh flan Crème caramel 8 Bảo Kêu to Tell 9 Bát Chén […]