Các ngân hàng mà alipay khuyến khích sử dụng

Những ngân hàng lớn liên kết được với Alipay

Cái bảng này là tôi tìm thấy ở  https://lab.alipay.com/fund/paydirect/init.htm các ngân hàng mà Alipay recommend người dùng sử dụng, theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới:

 1. Ngân hàng công thương Trung Quốc http://icbc.com.cn (Ngân hàng lớn nhất thế giới hiện tại)
 2. Ngân hàng Xây Dựng Trung Quốc http://ccb.com (Xếp top 3 thế giới)
 3. Ngân hàng nông nghiệp Trung Quốc http://www.abchina.com (Xếp top 7 thế giới)
 4. Ngân hàng dự trữ  Bưu Chính TQ http://psbc.com
 5. Ngân hàng TQ http://boc.cn (Xếp top 8 thế giới)
 6. Ngân hàng giao thông bankcomm.com
 7. Ngân hàng Chiêu Thương  www.cmbchina.com
 8. Ngân hàng Quang Đại http://www.cebbank.com
 9. Ngân hàng Phố Phát http://spdb.com.cn
 10. Ngân hàng Hoa Hạ http://hxb.com.cn
 11. Ngân hàng Quảng Phát http://cgbchina.com.cn
 12. Ngân hàng Trung Tín http://www.citicbank.com
 13. Ngân hàng Hưng Nghiệp www.cib.com.cn
 14. Ngân hàng Dân Sinh TQ www.cmbc.com.cn
 15. Ngân hàng Hàng Châu www.hzbank.com.cn
 16. Ngân hàng Thượng Hải www.bankofshanghai.com
 17. Ngân hàng Ninh Ba www.nbcb.com.cn
 18. Ngân hàng Bình An www.pingan.com 

Sau đay là bảng biểu phí thông tin về một số thẻ ngân hàng thông dụng tại Thành phố Đông Hưng, Trung Quốc

 

Công thương

Nông nghiệp

Xây dựng

Bưu Chính

China Bank

Vịnh Bắc Bộ

Phí làm thẻ

5 RMB

5 rmb

10 rmb

Thông báo SMS

2 RMB/Tháng

2.5 RMB/Tháng

2.5 rmb

Phí Thường Niên

FREE

FREE

5 RMB

Chip chuyển tiền

55 RMB

50 rmb

30 rmb

Tiền nộp trong TK MIN

10 RMB

20 RMB

10 rmb

Dùng sổ thông hành làm thẻ?

YES

YES

YES

YES

YES

NO

Dùng hộ chiếu làm thẻ?

YES *

YES

YES

YES

YES

YES

Phí Rút tiền qua ATM union pay

1%  + 12 rmb

Phí quản lý thẻ

3 RMB/ Tháng (Nếu tài khoản có 500 rmb thì miễn phí quản lý thẻ)

3 rmb/ Tháng (Nếu tài khoản có 300 rmb thì miễn phí quản lý thẻ)

Phí chuyển tiền qua internet banking

Free, nếu 5.000rmb -> 10.000 RMb

Phí 10 rmb

1 lần chuyển 5000 rmb free,

50.000 trở lên 0.015 rmb

Thủ tục làm thẻ

-Hộ chiếu (k cần dấu nhập cảnh TQ)

– Số điện thoại TQ

Rút tiền qua ATM

FREE, nếu Khác tỉnh thu 1%

FREE