Cách viết một bức thư cảm động

Mới xem xong bộ phim Allied tiếng việt dịch là Liên minh sát thủ phát hành năm 2016 do diễn viên nổi tiếng Brad Pitt và Marion Cotillard đóng. bạn có thể xem phim tại đây
Đoạn cuối phim quá cảm động như một số bạn đã xem và nhận xét.

Đây là nội dung từ đoạn thư bà mẹ đã qua đời viết lại cho đứa con gái mà đã lấy đi nước mắt của biết bao nhiêu khán giả.

Allied-2016-Vietsub-720p

My dearest, darling Anna.
I am wrinting this on a Sunday night in London.
If you’re reading this…
then you barely knew me…
and may have no memory of who I am.
I am your Mother.
You were born in an Air raid
in the middle of the war
To two people who
Loved each other.
Our year together in the
Hampsted has been the…
happiest time of my life.
Today you took your first steps.
I am so grateful that I saw you walking for the 1st time
With your father by my side.
Max, My love…
you’re my World.

I hope you will be able to forgive me.
I hope you make it to Medicine Hat.
I’ve picture of it in my mind…
and I pray Anna’s eyes will see it.
my beautiful daughter.
I love you with all my heart.
I hope you will live your life in peace.
I Rest knowing your father will take Good care of You.
I remain Your Loving Mother…
Marianne Vatan.