Monthly Archives: Tháng Sáu 2021

Đoạn code php dò ip của người dùng

Đoạn code này mình viết sơ sài , mục đích là lấy ip public của mình, rồi sau 5s cho nó refresh để cập nhật liên tục. áp dụng cho bạn nào muốn đổi ip trình duyệt liên tục mà sợ bị trùng ip cũ :)). gõ vào đây để mở phần mềm http://vuthanhluan.com/lab/ip/ viết […]