3/2/2011 đi lễ chùa

Hôm nay cùng bố, bà, tuấn già …. đi lễ chùa. Chỉ cầu xin 2 điều: sức khỏe và bình an cho mọi người.
Mình thấy cuộc sống như hiện tại là rất hạnh phúc, có bạn bè, có gia đình bên cạnh…  khác với cái thời sinh viên ^_^.
Về nhà ngủ đến 5 h tối mới dậy, mệt… Nhưng vui vì thơì tiết năm nay đẹp quá, ấm áp quá.

2 thoughts on “3/2/2011 đi lễ chùa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.