40 ngày để có tình cảm vững bền – (Ngày 06) tình yêu là không nóng giận

Chọn ngày hôm nay để phản ứng với những hoàn cảnh khó khăn trong hôn nhân của bạn theo những cách yêu thương thay vì giận dữ. Bắt đầu bằng cách làm cho một danh sách dưới đây những trường hợp mà bạn cần để thêm vào kế hoạch đề phòng . Sau đó, liệt kê bất kỳ động cơ sai lầm mà bạn cần sửa đổi trong đời sống.

——————————————————————————————-

——————————————————————————————-

——————————————————————————————-

——————————————————————————————-

——————————————————————————————-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.