40 ngày để có tình cảm vững bền – (Ngày 07) Tình yêu là tin vào những điều tốt nhất

0
1415
Quảng cáo trong bài viết ADS 01299635777
Quảng cáo 01299635777 ARTICLE INLINE

với thử thách của ngày hôm nay , hãy lấy hai tờ giấy. Trong tờ thứ nhất , hãy dành một vài phút để viết ra những điều tích cực về người phối ngẫu của bạn. Sau đó viết những điều tiêu cực trên tờ thứ hai. Đặt cả hai tấm giấy ở một nơi bí mật nào đó cho một ngày khác. Có một mục đích và kế hoạch khác nhau cho mỗi người. Tại một số thời điểm trong những ngày còn lại , chọn một số điểm tích cực từ tờ đầu tiên và cảm ơn người bạn đời của bạn vì có những điểm nổi bật này.

Quảng cáo 01299635777 BOTTOM AD

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here