40 ngày để có tình cảm vững bền – (Ngày 13) Tình yêu là sự đấu tranh công bằng

0
1558
Quảng cáo trong bài viết ADS 01299635777

Thử thách hôm nay

Bàn với người bạn đời của bạn về việc thiết lập các quy tắc lành mạnh trong hôn nhân gia đình. Nếu người đó chưa chuẩn bị tinh thần, hãy tự viết ra các quy tắc dành riêng cá nhân bạn để “đòi công bằng”. Hãy tháo gỡ những điều làm cho người ấy khó chịu khi xảy ra những bất đồng. Một gia đình tự chia rẽ, gia đình đó sẽ không đứng vững.
Quảng cáo 01299635777 BOTTOM AD

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here