40 ngày để có tình cảm vững bền – (Ngày 32) Tình yêu là đạt được những nhu cầu tình dục

Thử thách của ngày hôm nay

Nếu có thể, cố gắng khởi xướng việc quan hệ tình dục với chồng hay người vợ hôm nay. Hãy làm chuyện ấy một cách vinh dự theo cách mà người bạn đời đã nói (Hay ngụ ý) về những nhu cầu của họ từ tình dục. Cầu xin Chúa làm cho điều này hòa hợp với cả hai bạn cũng như tạo thành một con đường dẫn tới một sự thân mật lớn hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.