[Song] Trên cả mong ước – 超乎所求 – Beyond Requirements

 

耶和華以勒,我供應者,你超乎我一切所求,

Jehovah Jireh, đấng cung ứng cho tôi, Ngài cho tôi hơn cả những điều tôi xin.

 http://www.youtube.com/watch?v=C-O5XieC1RQ

耶和華拉法,我醫治者,因你鞭傷我得釋放,

Jehovah Rafa, Đấng chữa lành cho tôi, những vết thương ngài gánh để tôi được tự do.

耶和華沙瑪,與我同在,

Jehovah Sharma, luôn bên cạnh tôi

你供應我所需,你是超乎所求,

Ngài đáp ứng những điều tôi cầu nguyện, Ban cho nhiều hơn tất thảy mọi thứ

超乎所想,超乎我一切所需。

Nhiều hơn cả những ước mong , Nhiều hơn cả tất thảy những điều tôi ước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.