Chơi khăm nhau quá

Vào lúc 9:15 am ngày 3-3-2011 tớ đã bị xóa hết sạch email, mất hết contact. Thế là xong cuộc đời. Contact các mối quan hệ khách hàng làm 3 tháng giờ đã đi tong
Tra ra cái ip: 117.6.3.32 thì ra cái địa chỉ 09 Đường đông trì Thành Phố Móng Cái. 🙁
Làm lại cái contact lần thứ 2 này chắc chỉ mất khoảng gần 1 tháng thôi. Thu thập số điện thoại khách hàng, thông tin cá nhân, sở thích..vvv.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *