Chơi khăm nhau quá

Vào lúc 9:15 am ngày 3-3-2011 tớ đã bị xóa hết sạch email, mất hết contact. Thế là xong cuộc đời. Contact các mối quan hệ khách hàng làm 3 tháng giờ đã đi tong
Tra ra cái ip: 117.6.3.32 thì ra cái địa chỉ 09 Đường đông trì Thành Phố Móng Cái. 🙁
Làm lại cái contact lần thứ 2 này chắc chỉ mất khoảng gần 1 tháng thôi. Thu thập số điện thoại khách hàng, thông tin cá nhân, sở thích..vvv.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.