[Day #02] 30 ngày để chơi piano bằng bàn phím máy tính

 

PRACTISE SONGS:

Demo song: Day 02 01

Demo song: Day 02 02

————————————-

 

Screenshot (32) Screenshot (33)————–

Screenshot (34) Screenshot (35)

 

 


Screenshot (36)


Day 02 practise 4 piano


Screenshot (38)


Screenshot (38)


Screenshot (39)


Screenshot (40)


Litte star music sheet


Painters
Painters piano music sheet

Looking for friends
Looking for friends piano music sheet

Go to school
Go to school

Small cat and small mouse
Small cat and small mouse

 


Small cat and small mouse
Small cat and small mouse
Two Tiger
Two Tiger