Đọc tin XML đơn giản 01 từ ngân hàng

0
37
Quảng cáo trong bài viết ADS 01299635777
Quảng cáo 01299635777 ARTICLE INLINE
//đọc tin XML đơn giản 01
// thay $url bằng trang web của bạn cần đọc

<?php
$url = "https://portal.vietcombank.com.vn/Usercontrols/TVPortal.TyGia/pXML.aspx?b=68";

$xml = simplexml_load_file($url);
print_r($xml);
?>
Quảng cáo 01299635777 BOTTOM AD

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here