Đổi tên file tiếng việt có dấu thành không dấu hàng loạt

Viết bằng JAva (bạn tải Java)
Tiện ích  với tên Rename_tieng_viet_co_dau làm rất tốt việc này.
Tải rename tiếng việt về:
http://www.mediafire.com/?xmgzyzxng0r

Cách làm:

  1. đặt các file vào thư mục input
  2. chạy run.bat
  3. File bạn đã đổi dấu xong trong thư mục Output

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.