Giáo trình Seoul gồm sách điện tử và Audio Mp3 bài nghe đầy đủ đang update

0
17472


Tải sách ebook Korean 1 – Seoul National Univeristy

Audio Mp3 giáo trình seoul KOREAN 1- đang cập nhật

Bạn click vào audio của bài tương ứng, phần nghe là 연습.

 1. 1과 이것을  무엇입니까? Bài 1 cái này là cái gì?
 2. 2과 이갓은 시계입니까? Bài 2 cái này có phải đồng hồ không?
 3. 3과 안녕하십니까? Bạn có có khỏe không?
 4. 4과 여기는 어디입니까? Đây là đâu ạ?
 5. 5과 식당에 가십니까? Anh đang đi đến nhà ăn à?
 6. 6과 오늘은 날씨가 어떻습니까? Thời tiết hôm nay thế nào?
 7. 7과 오늘은 무슨 요일입니까? Hôm nay là thứ mấy?
 8. 8과 – 내 방은 3층에 있어요 Phòng của tôi ở tầng 3
 9. 9과: 어제 무엇을 했어요? Hôm qua bạn đã làm gì?
 10. 10과: 어디에서 오셨어요? Bạn từ đâu đến vậy?
 11. 11과:거기 김 선생님 댁입니까? –Đó có phải nhà của ông Kim không ạ?
 12. 12과:이 사과는 한 개에 얼마입니까? Táo này bao nhiêu tiền 1 trái ạ?
 13. 13과:뭘 드릴까요? Anh chị dùng gì ạ?
 14. 14과: 어서 갑시다 –Đi nhanh lên nào
 15. 15과:버스를 탑니다. –Đi xe bus

 

 

NO COMMENTS