Panoramio – mở mang tầm nhìn

Google Panoramio

Lược sử

Hôm nay nghịch picasa mới biết Panoramio.com là một trang web chia sẻ hình ảnh định vị địa lý theo định hướng. Được chấp nhận hình ảnh được tải lên trang web có thể được truy cập như là một lớp trong Google Earth và Google Maps, với hình ảnh mới được thêm vào cuối mỗi tháng. Các trang web mục tiêu là cho phép người dùng Google Earth để tìm hiểu thêm về một vùng nhất định bằng cách xem những bức ảnh mà người dùng khác đã ở nơi đó.Trang web này có sẵn trong nhiều ngôn ngữ.

Trụ sở chính đặt Panoramio vị trí ở Zurich, trong tòa nhà văn phòng của Google Thụy Sĩ.

Giúp gì cho tôi?
Tôi chọn một vị trí địa lý ở gần nhà để xem, thấy rất nhiều cảnh đẹp mà mình chưa từng biết đến :).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.