Ranh ngôn

Bà kon trích dẫn thì để lại cái bản lề www.vn801.com:
(20-11) Bầu ơi thương bí làm gì, hai loài khác biệt, ADN cũng chả trùng
20-11.Sống trong đời sống chỉ có một cái mạng, phải làm sao gì giữ nó thơm, phải tắm lifebouy, phải xức nước hoa,

21-11 lúc anh nhận ra mình yêu em thực sự là lúc em đã tay trong tay vs ng khác.
22-11 cuộc sống là bài toán khó, bí quá thì mở sách giải. Sách giải k hướng dẫn thì bịa lời giải.

This entry was posted in Tôi and tagged .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.