Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2017
Trang chủ Tags Bách hóa

Tag: Bách hóa

Cửa hàng bách hóa 白花店

Tiếng trung chuyên ngành đồ dùng thường ngày trong cửa hàng bách hóa dành cho các bạn làm trong siêu thị, cửa hàng. Trong này cung cấp những thuật ngữ thường dùng hàng ngày nên thực sự rất cần thiết cho những bạn nào mới học tiếng trung.

Psalm 5:3 (NIV) In the morning, LORD, you hear my voice; in the morning I lay my requests before you and wait expectantly. Download this plugin for FREE!