Tag Archives: điện thoại

Những trang wap cho di động hữu ích

Đây là những trang wab có trong di động của Luân, hi vọng nó giúp ích cho bạn:D WAP (viết tắt của Wireless Application Protocol – Giao thức Ứng dụng Không dây) là một tiêu chuẩn công nghệ cho các hệ thống truy nhập Internet từ các thiết bị di động như điện thoại di […]