Tag Archives: học tập

Nghịch PHP Bài 01 giới thiệu cơ bản

PHP là ngôn ngữ lập trình web rất dễ học và phổ biến nhất hành tinh bây giờ. Facebook, WordPress. Mình đặc biệt thích nó vì PHP có một cộng đồng phát triển rất đông. Mọi thứ bạn cần đều có sẵn nên giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian. PHP có phổ biến […]