Tag Archives: Hướng dẫn sử dụng

Panoramio – mở mang tầm nhìn

Lược sử Hôm nay nghịch picasa mới biết Panoramio.com là một trang web chia sẻ hình ảnh định vị địa lý theo định hướng. Được chấp nhận hình ảnh được tải lên trang web có thể được truy cập như là một lớp trong Google Earth và Google Maps, với hình ảnh mới được thêm vào […]