Tag Archives: mẹ

Mom’s Diary – 妈妈的日记- Nhật ký của mẹ

There are so many songs that writing about mothers but this one is the best which I’ve heard, Let’s enjoy! 🙂 Tittle: Mom’s Diary Words and Music Composer: Nguyễn Văn Chung (My favorite artist)   Singer: Thủy Bông Photo : Hà Kin

Mới xin được số điện thoại của mẹ

0391806651 số đó, nhưng không gọi được, Lạ thật. Chỉ nghe láng máng mẹ ở Phúc Kiến trung quốc thôi. Hay là phải thêm mã vùng vào nhỉ? Giờ tôi cảm thấy tò mò, và một chút ái ngại. Ngại vì khi mình gọi điện sang đó và nói rằng con là con mẹ đây […]