Tag Archives: ông tôi

Ông đang nằm viện

Hôm nay móng cái nhiệt độ là 6oC độ ẩm 80%. ra đường tớ đã chuẩn bị 2 quần, 2 găng tay (gấp đôi ngày thường 😀 ). Vì độ ẩm không khí cao nên lạnh buốt cả xương:( haizz. Đã đề phòng kỹ rồi mà thế nào vẫn bị cảm lạnh. Cái số tôi […]