Tag Archives: Pet entries

Những con chó ở đền Quán Thánh

Thursday, 9. September 2010, 01:29 Hôm nay đi tham quan ở đền Quán Thánh (Phường Quan Thánh, gần hồ Tây, quận Ba Ðình, Hà Nội) Cũng không có ý định đi, sự thực là hôm nay đi lạc, bắt nhầm xe . Lạc đến lăng bác, dạo chơi một tí lại đến đền này. Ở đây […]