Tag Archives: Phần mềm

Bài 2 cài đặt font tiếng trung, Các phần mềm cần thiết

Các bạn thân mến, trong  Bài 1 Luyện phát âm pinyin (Hán ngữ căn bản) các bạn đã luyện phát âm chuẩn hết các thanh điệu chưa? Bài 1 là bài căn bản bạn nên dành nhiều thời gian ôn luyện.