Tag Archives: php

Đoạn code php dò ip của người dùng

Đoạn code này mình viết sơ sài , mục đích là lấy ip public của mình, rồi sau 5s cho nó refresh để cập nhật liên tục. áp dụng cho bạn nào muốn đổi ip trình duyệt liên tục mà sợ bị trùng ip cũ :)). gõ vào đây để mở phần mềm http://vuthanhluan.com/lab/ip/ viết […]

WordPress Plugin : My fav bilbe verses

Here’s my first WordPress plugin that I have written “My favorite bible verses 1.0” It’s a very simple plugin that display a random bible verse each time a website has loaded. Version history logs: 18 June 2016 version 1.0 The first release. 12 April 2017 version 1.0.1 fix compatible  with new modern themes DOWNLOAD file size: 1.71KB bible_verse.zip […]

WordPress Plugin : My fav bible verses

* Plugin Name: My fav bible verse * Version: 1.0.1 * Author: vuthanhluan * Author URI: http://vuthanhluan.com * License: GPLv3 * License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0 Description: This is my first plugin for WordPress. Very simple, just display random a bibe verse to every page and posts. Version history: 2016 June 18 – Fist release Version 1.0. 2017 […]

Nghịch PHP Bài 01 giới thiệu cơ bản

PHP là ngôn ngữ lập trình web rất dễ học và phổ biến nhất hành tinh bây giờ. Facebook, WordPress. Mình đặc biệt thích nó vì PHP có một cộng đồng phát triển rất đông. Mọi thứ bạn cần đều có sẵn nên giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian. PHP có phổ biến […]