Tag Archives: Sách kinh tế

12 tuyệt kỹ bán hàng – Brian Tracy

Bản thân mình từ lúc nhỏ tới khi ra trường vẫn thích học kỹ thuật hơn là sales, nhưng đi làm một thời gian mình nhận ra một điều là chỉ có sales mới mang lại thành công dù bạn làm bất cứ vị trí và công việc gì. Bằng chứng là 5% trong số […]