Tag Archives: tán gái

đang đọc cuốn bí kíp tán gái :X http://u.bb/3wa

http://u.bb/3wa https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B_tEgKeqje15MzBmOTBkNDUtNWI5Mi00MjhiLWFlOGItMDI2N2FlYWQ2MTdj&hl=vi Mở ra là đọc luôn bí kíp, không cần phải tải làm gì, có thời gian rảnh mang ra nghiền, buổi tối rảnh thì thực hành 🙂