Tag Archives: Tiện ích

Vài công cụ hữu ích

ACTIVE WINDOWS 7: Active windows 7 hay Windows Genuine Active – Hazar, cái bản này dùng tốt lắm, ấn cái là bẻ khóa ngay, không gây lỗi hệ điều hành như các soft khác. (322.34 KB) Windows 7 Loader Slic Activation with OEM Infomation – MULDERCS (9,9Mb) ————————————— Chat nhiều nick trong Yahoo messenger (208 […]

Những trang wap cho di động hữu ích

Đây là những trang wab có trong di động của Luân, hi vọng nó giúp ích cho bạn:D WAP (viết tắt của Wireless Application Protocol – Giao thức Ứng dụng Không dây) là một tiêu chuẩn công nghệ cho các hệ thống truy nhập Internet từ các thiết bị di động như điện thoại di […]