Tag Archives: Tỉnh thành việt nam

Các tỉnh thành Việt Nam

Chinese Vietnamese Pinyin Hán-Việt 1 河內市 Thành phố Hà Nội Hénèi shì Hà Nội thị 2 海防市 Thành phố Hải Phòng hǎifáng shì Hải phòng thị 3 北寧省 Tỉnh Bắc Ninh běiníng shěng Bắc ninh tỉnh 4 北江省 Tỉnh Bắc Giang běijiāng shěng Bắc giang tỉnh 5 河西省 Tỉnh Hà Tây héxī shěng Hà tây […]