Tag Archives: wiki leaks

Wikileaks theo cách nghĩ của tôi.

Hôm nọ nghe thời sự trên VTV thấy bình luận về Wikileaks, một tổ chức tội phạm chuyên nghiệp thế giới.Tôi cũng chả biết bọn này là bọn nào nhưng tôi chợt sững người khi nghe câu, Tôi không nhớ chính xác nhưng đại khái là “Một thế giới không có sự bí mật, Các […]