zujin – Dạo Này – Recently

最近- 武成伦
Ver1
你最近不说话,怎么了,为什么?
是不是有什么,是让你不快乐
听说你最近很孤单,有点乱,有点慌
可是我却不能够在你的身旁
(爱)


你想要的我却不能够给你我全部
我能给的却又不是你想要拥有的
我们不适合也不想认输
1
Ver2:
你常解释这样的一切都只是开始
我觉得是所有的一切早已就结束
不想再约束,不要再痛苦
下一次会有更好的情路
(这一次我们都能很幸福

Ver1
nǐ zuì jìn bù shuō huà , zěn me le, wèi shén me ?
shì bu shì yǒu shén me, shì rànɡ nǐ bú kuài lè
tīnɡ shuō nǐ zuì jìn hěn ɡū dān, yóu diǎn luàn , yóu diǎn huānɡ
kě shì wǒ què bù nénɡ ɡòu zài nǐ de shēn pánɡ

(ài)
nǐ xiǎnɡ yào de wǒ què bù nénɡ ɡòu ɡěi nǐ wǒ quán bù
wǒ nénɡ ɡěi de què yòu bú shì nǐ xiǎnɡ yào yōnɡ yǒu de
wǒ men bú shì hé yě bù xiǎnɡ rèn shū
hǎo jǐ cì wǒ men bào zhe bí cǐ dōu shì xiǎnɡ yào kū

Ver2:
nǐ chánɡ jiě shì zhè yànɡ de yì qiè dōu zhǐ shì kāi shǐ
wǒ jué dé shì suó yǒu de yì qiè záo yǐ jiù jié shù
bù xiǎnɡ zài yuē shù, bú yào zài tònɡ kǔ
xià yí cì huì yǒu ɡènɡ hǎo de qínɡ lù
( zhè yí cì wǒ men dōu nénɡ hěn xìnɡ fú )

Translated by Vũ Thành Luân

Bản dịch tiếng Việt Nam:

Dạo này em im lặng thế, có chuyện gì, tại sao?
Có chuyện gì xảy ra mà em không vui.
Nghe nói dạo này em cô đơn lắm,
có chút rối loạn, có chút hoảng sợ
Mà anh không thể ở bên cạnh em
Em cần gì, anh không thể chỉ cho em tất cả những gì anh có
Nhưng mà những cái gì anh có thể trao em thì em lại không muốn
Chúng ta không hợp nhau, nhưng anh không muốn chấp nhận bỏ cuộc????
Nhiều lần chúng ta ôm nhau cảm giác như sắp khóc
Nhiều lần nó đã chứng minh rằng vị trí này mới chỉ là bắt đầu
Anh cảm giác như đây là một trong những lần cuối cùng nơi mà nó kết thúc.
Không muốn bó buộc, không muốn đau khổ nữa.
Lần sau con đường tình sẽ tốt hơn.
( Lần này chúng ta có thể rất hạnh phúc )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.