Quẻ đầu năm 2011

Số quẻ là 09:

Chẳng hiểu nên post cho mọi người cùng dịch cho vui:D
Cái quẻ này bốc ở chùa Thánh mẫu, Phường Trà Cổ, Thành Phố Móng Cái ngày 02 tết.

BẢN MỆNH
 

Nhân đức hòa hai trời thấu cả
Thương người lại mới thương ta
ĐẮc thọ như cha già như mẹ
Tu nhân phước lộc ất đầy nhà

GIA TRẠCH
Gia đình hướng đông hòng tránh gió
nên vững xem chừng đã yên tâm
dời chỗ xem ngày lên việc lớn
ngại gì dựng nghiệp chốn sơn lâm

CẦU DANH
danh lợi thập toàn đời dễ mấy
cư thể cư phụ chớ ngại ngùng
thuận hòa gia cảnh đành ở đó
Mười tháng đi qua tháng một mừng.

CẦU HÔN
Người dễ tìm ta nghĩ kỹ
Tin sao lời nói hã ctin mình
người ở hướng đông ta hướng bắc
gặp được nhau rồi ắt hiền vinh

CẦU TỰ
Chớ thanh cho hoa rũ
Hoa nở cành khô
Đầu nhà xuân ưa
Vui cười ha hả.

PHẦN MỘ
Nơi này dất hẹp đất thiêng
Mùa xuân cỏ biếc thiên nhiên tuyệt vời
Âm dương hòa nhập cùng người
Xa xôi cách trở nhớ lời thủy chung

CẦU TÀI
Châu ngọc chứa đầy hòm
Giàu có nhiều ruộng đất
Đưungf nói mưu chưa đạt
đi đâu việc cũngc xong
Xuất HÀNH
ra đi mõi bước xa mờ
Trong lòng lo lắng tâm tư bồnc hồn
Mây tan trăng lại sáng tròn
dặm ngàn gió thổi cannhs buồm chạy nhanh
TẬT BỆNH

Khi dương đã suy hư
thì khí âm xâm lẫn sức lực sẽ tận tàn
dóc lòng và cẩn thận
Mới qua được vận nguy lan

THẤT VẬN:
ĐẦu năm có lúc tổn hao tài
Bổng lộc bao giờ cũng bồng lai
Song nay thuận phát đường từ túc
Vậy chờ sầu bi ắt thái lai.

This entry was posted in Tôi and tagged .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *