Nhật ký Móng Cái: Patin

Hôm nay trượt patin lần đầu vui ghê. Có vẻ không khó như mình tưởng.
đèn đoạn triều dương, ban đêm (Đối diện 1 tiệm vàng) nhập nhoạng, lúc tắt lúc sáng, bọn trộm lợi dụng móc túi rất nhiều khách qua đường.

This entry was posted in Tôi and tagged .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *