Những bộ phim hay về kinh doanh

Đây là list danh sách phim sẽ xem sắp tới:
1. Phố Wall: Tiền không bao giờ ngủ (đã xem)
2. The insider
3. A man of hits dream
4. Citizen kane
5. It’s a wonderful life
6. Office space
7. Smartest guy in the room
8. Godfather
9. Barbarians at the Gate
10. Norma rae
11. Tình anh em (有情有义 – hongkong) thái độ quyết định thành bại trong kinh doanh.
12. The Wolf of Wall Street
13. In the Pursuit of Happyness (2006) Mưu cầu hạnh phúc
14. The Aviator (2004)
15. Jerry Maguire (1996)
16. Baby Boom (1987)
17. Pirates of Silicon Valley (1999)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *