40 ngày để có tình cảm vững bền – (Ngày 20) Tình yêu chính là Chúa

Thử thách hôm nay

Tự tin đặt chúa làm chủ cuộc đời bạn. Dám tin tưởng Chúa Giêsu để nhận được sự cứu rỗi. Dám cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, tôi là một kẻ tội lỗi. Nhưng Ngài đã thể hiện tình yêu của Ngài dành cho tôi bằng sự chết để tha thứ cho tội lỗi của tôi, và Ngài đã chứng minh sức mạnh của Ngài để cứu tôi khỏi cõi chết bởi sự phục sinh của bạn. Lạy Chúa, thay đổi trái tim của tôi, và cứu tôi bởi ân điển của Ngài. “

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *