40 ngày để có tình cảm vững bền – (Ngày 25) Tình yêu là sự tha thứ

Thử thách của ngày hôm nay

Bất cứ những gì mà bạn chưa bỏ qua cho người bạn đời, hôm nay bạn hãy bỏ qua hết nhé. Nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu. Cũng như chúng ta cầu xin Chúa  “Xin tha tội lỗi cho chúng con”, hàng ngày, ta phải cầu xin Ngài giúp ta “tha thứ cho người gây tổn thương cho chúng ta”. Không có lòng vị tha làm cho bạn và người bạn đời của bạn sống trong cảnh giam tù lâu ngày. Hãy nói một lời xuất phát từ trái tim, “tôi lựa chọn sự tha thứ.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *