40 ngày để có tình cảm vững bền – (Ngày 26) Tình yêu là trách nhiệm

Thử thách của ngày hôm nay

Hãy dành thời gian để cầu nguyện những vấn đề mà bạn làm sai. Hãy cầu xin Chúa tha tội lỗi, sau đó hãy nhượng bộ thừa nhận những lỗi lầm đó với người bạn đời của bạn. Làm điều đó một cách chân thành và trung thực. Cũng đừng quên xin người ấy tha thứ cho mình. Không quan trọng câu trả lời của người bạn đời thế nào, mà hãy chắc chắn rằng bạn gánh vác được trách nhiệm của bạn trong tình yêu. Thậm chí có thể người ấy phản ứng lại bằng những lời trỉ trích, hãy đồng ý và tiếp nhận nó như một lời góp ý.