40 ngày để có tình cảm vững bền – (Ngày 28) Tình yêu là sự hy sinh

Thử thách của ngày hôm nay

Một trong những điều cần thiết lớn nhất đối với người bạn đời của bạn lúc này? Có phải là hôm nay người ấy cần sự giúp đỡ của bạn bằng việc bạn dám hy quyền lợi cá nhân ? Cho dù nhu cầu là lớn hay nhỏ, mục đích là để làm làm những gì bạn có thể làm để đáp ứng các nhu cầu đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *