40 ngày để có tình cảm vững bền – (Ngày 36) Tình yêu là Lời Đức Chúa Trời

Thử thách của ngày hôm nay

Cam kết việc đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Tìm một cuốn sách nguyện hoặc tài nguyên khác mà sẽ cung cấp cho bạn một số hướng dẫn. Nếu người bạn đời của bạn là mở lòng ra đón nhận, xem họ có trung tín đọc Kinh Thánh hàng ngày với bạn hay không. Hãy giao phó hết những nan đề của cuộc sống bạn theo cuốn sách hướng dẫn và hãy bắt đầu xây dựng một nền tảng gia đình vững chắc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *