Monthly Archives: Tháng Chín 2016

Các ngân hàng mà alipay khuyến khích sử dụng

Những ngân hàng lớn liên kết được với Alipay Cái bảng này là tôi tìm thấy ở  https://lab.alipay.com/fund/paydirect/init.htm các ngân hàng mà Alipay recommend người dùng sử dụng, theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới: Ngân hàng công thương Trung Quốc http://icbc.com.cn (Ngân hàng lớn nhất thế giới hiện tại) Ngân hàng Xây Dựng […]