Trang chủ 40 ngày để có tình cảm vững bền 40 ngày để có tình cảm vững bền – (Ngày 14) Tình...

40 ngày để có tình cảm vững bền – (Ngày 14) Tình yêu là niềm vui mừng

1182
0
Chia sẻ

Thử thách hôm nay:

Dứt khoát bỏ đi một hoạt động thường ngày như vậy bạn mới có thể dành thời gian tốt nhất cho người bạn đời của bạn. Làm điều gì đó anh/cô ấy thích hoặc một kế hoạch mà bạn chắc rằng người ấy thực sự muốn tham gia thực hiện cùng. Luôn bên nhau nhé.

Gửi phản hồi