40 ngày để có tình cảm vững bền – (Ngày 17) Tình yêu là tăng cường sự thân mật

Thử thách hôm nay

Quyết tâm bảo vệ những bí mật của người bạn đời (trừ khi nó gây nguy hiểm cho người ấy hoặc cho bạn) và cầu nguyện cho họ. Nói chuyện với người bạn đời, và quyết tâm để chứng tỏ tình yêu bất chấp những khó khăn. Thật sự lắng nghe khi người ấy chia sẻ những suy nghĩ cá nhân và những xích míc với bạn. Hãy làm cho người bạn đời của bạn có cảm giác an toàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.